Krympeplast

Coverworks tilbyr tildekking og preservering med premium krympeplast. Uansett hva du trenger å beskytte for en kort eller lengere periode vil vi kunne tilby en solid og sikker tildekking som tåler uvær. Vi er en mobil enhet med alt nødvendig utstyr og tilbyr tjenester til både privat- og bedriftsmarkedet.

Du finner mer informasjon om krympeplast / krympefolie, korrosjonsbeskyttelse og utnyttelsesmulighetene her på våre sider og har du spørsmål eller en utfordring til oss håper vi du tar kontakt.

 

Flere bilder fra tildekking og preservering med krympeplast finner du under de ulike tjenestene eller i bildegalleriet. 
 

 

 

 

Krympeplast gir en solid, tett og sømløs barriere som er meget motstandsdyktig mot vind og nedbør og egner seg til alle typer beskyttelse. Den er sterk og tåler godt mekanisk slitasje. Det er ingen arealbegrensing da plasten kan sveises sammen til ønsket størrelse. Ved behov for tilgang for arbeid og inspeksjon eller luftsirkulasjon løses dette individuelt med ulike dører, luker og ventilasjonsløsninger.

Coverworks benytter kun krympeplast av beste kvalitet (Premium Virgin) med ulike tykkelser og i hele bredder opp til 18,5 meter i varierende lengder. Vi benytter også krympeplast med egenskaper som brannhemmende, korrosjonshemmende (VCI / ICT) eller krympeplast som motvirker dannelse av mugg og sopp (BIO).

Krympeplast benyttes på alle kontinenter og det finnes mange eksempler på utnyttelse.

Tildekking av stillas, fasader, tak og hele bygg med krympeplast. Tildekking av vedlikeholdsarbeider med krympeplast for å unngå forurensning av natur og ytre miljø (ved for eksempel sandblåsing og maling av broer). Tildekking av konstruksjoner og med krympeplast for å kunne arbeide under et tørt og beskyttet miljø. Støvbarrierer med krympeplast på bygg og anleggsplasser. Tildekking og preservering av verdier som lagres utendørs med krympeplast for kort- eller langtidslagring. RVR - restverdisikring. Tildekking med krympeplast reduserer merkostnader ved forsikringsskade. Naturskade, brann og vannskade på f.eks. bygninger og kjøretøy. Sømløs flombarriere / flomsikring med krympeplast som membran. Tildekking av lagerhaller, drivhus/veksthus eller arbeidstelt med krympeplast. Transportsikring og preservering med krympeplast. Maskiner og gods for landtransport og sjøtransport. Tildekking av båt med krympeplast for restaurering eller vinteropplag. Tildekking av bobil, campingvogn, husvogn, spikertelt og fortelt med krympeplast for vinterlagring.