Krympeplast gir en sikker tildekking av gods som skal transporteres på landeveien eller sjøveien.

Uansett form og omfang kan maskiner, utstyr og annet spesialgods tildekkes, preserveres og beskyttes effektivt med krympeplast. Krympeplasten gir en stram og tett tildekking og godset kan pakkes inn enten før transport eller direkte på bilen. Krympeplasten blir stram som et trommeskinn og legges utenpå annen transportsikring og beskyttelse. Tilgang og åpninger for surrefester, løftekroker etc tilpasses og ved behov for inspeksjon monteres luker og dører i plasten der dette er hensiktsmessig.

Godset kan også korrosjonsbeskyttes under transporten. Vi benytter da ulike løsninger der vi kan forebygge rust og korrosjon på alle typer metaller og elektronikk. Våre korrosjonshemmende løsninger fra Pro Gardo kan virke i opptil 5 år uansett hvor utstyret transporteres eller lagres.

Det er store variabler med hensyn til for eksempel UV belastning, fukt og temperaturer i ulike deler av verden. Hvis godset som skal transporteres blir stående ved mottaker på ubestemt tid vil vi kunne hensynta dette ved innpakkingen.