Når skade oppstår gir krympeplast en rask sikring av gjenverdier for både bygg, kjøretøy og innbo.

Hvert år får materielle verdier skader av forskjellige årsaker. Det kan være brann, trafikkulykker eller naturskader foråsaket av f.eks. kraftig nedbør og vind. Når skaden inntreffer må gjenverdier sikres og skadebegrensing igangsettes slik at ikke skaden blir større. I de tilfeller der det ikke er totalskade og man vurderer gjenoppbygging eller reparasjon er tildekking med krympeplast en godløsning som sikrer ytterligere verdiforingelse.

Krympeplast legges raskt og kostnadseffektivt over og ved behov for ventilasjon eller tilgang kan dette monteres etter behov. Vi benytter kraftig industrikvalitet og eventuellt kraftig brannhemmende krympeplast på størreobjekter og bygg.

For tildekking av knuste ruter på f.eks båter og kjøretøy benyttes en egen Crashwrap som er en kraftig selvklebende plastduk.