Korrosjon, rust eller irr er en stor utfordring for industrien. Coverworks tilbyr korrosjonshemmende tildekkingsløsninger for transport og lagring, med opptil 5 års effektiv beskyttelse på alle typer metaller og elektronikk.

Mange har store utfordringer med korrosjon og rust på maskiner, deler og utstyr. Vi kan ikke løse alle men hvis vi holder oss til utfordringene som skapes ved transport og lagring har vi gode løsninger både med tanke på enkel håndtering, høy effektivitet, funksjon og økonomi. 

 

Opptil 5 år uten korrosjon!

Korrosjonsbeskyttelse er et stort og viktig tema mange har fokus på. Forenklet sagt er de fleste enige om at ved å forhindre tilgjengeligheten på vann og oksygen vil metall ikke korrodere, jern vil ikke ruste og kobber vil ikke irre.

Vi tilbyr i en kombinasjon med ulike krympeplastkvaliteter og tilleggsprodukter fra Pro GARDO opptil 5 års korrosjonsfri lagring utendørs for alle type metaller. Avhengig av klimatiske forhold og det ytre lagringsmiljøet vil teknikken variere men utstyret, delene eller maskinene vil være godt beskyttet og ikke minst klar for umiddelbar benyttelse når det senere pakkes ut.