Store verdier står lagret utendørs.

For å redusere skader og verdiforingelse kan maskiner og utstyr som står lagret utendørs tildekkes og preserveres med krympeplast. Da oppås en helt vær og vindtett tildekking som kan stå i flere år.

Ved behov for tilgang for enkel kontroll og ettersyn kan dører og luker monteres. Skal det utføres service eller arbeid under lagringsperioden kan det bygges et reisverk rundt før tildekking slik at det er mulig å gå inn.

5 års korrosjonsfri lagring utendørs!

Vi har løsninger der vi i kombinasjon med ulike Premium krympeplastkvaliteter og Pro Gardos korrosjonshemmende tilleggsprodukter kan oppnå opptil 5 års korrosjonsfr lagring utendørs for metall og elektronikk.