Tildekking av stillas med krympeplast gir en helt vindtett og vanntett løsning.

Med krympeplast rundt og over stillas og fagverk oppnås en tildekking som er helt værtett og meget solid. Etter montering sitter krympeplasten som en stram barriere og den vil ikke kunne blafre og revne. Vi benytter en meget kraftig industrikvalitet og monterer dører, luker og ventilasjonsløsninger etter behov.

Her er en film vedr. stillastildekking fra Alfa Solution.

Krympeplasten egner seg også meget godt for å beskytte miljøet og omgivelsene rundt. Ved f.eks overflatebehandling og vedlikeholdsarbeid vil krympeplasten sørge for at forurensning til det ytre miljø minimeres samtidig som arbeidet kan pågå uten stans grunnet nedbør og dårlig vær.

Stillas inndekking

Innvendig avgrensing og oppdeliing

Støvbarrierer

Tak over tak tildekking

Avgrensninger utvndig på byggeplass

Tildekking av bruer ved vedlikeholdsarbeid